Tugikeskus

Kristiine Lebin

tugikeskuse juht

E-post: kristiine.lebin[ät]kiili.edu.ee

Telefon: 6799 215

Ruum: 2074 (algkoolimaja II k)

Kohal:

E 08.00 - 16.00

T 09.00 - 16.00 Lastevanemate vastuvõtt (eelneval kokkuleppel): T 14.00 - 16.00

K 09.00 - 16.00 Lastevanemate vastuvõtt (eelneval kokkuleppel): K 14.00 - 16.00

N 08.00 - 15.00

R 08.00 - 15.00

► Kiili Gümnaasiumi Tugikeskuse tegutsemise kord

Kiili Gümnaasiumi tugikeskuse erispetsialistid moodustavad koostöövõrgustiku, tagamaks süsteemset abi ja nõustamist õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

Tugikeskuse eesmärgiks on turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna ning võrdsete võimaluste loomine kvaliteetse ja võimetekohase hariduse omandamiseks kõigile õpilastele. Tugisüsteemid tagavad õpilase arengu toetamise koolis.

Tugikeskuse põhisuunad

1. Õpilaste ja nende perede nõustamine.

2. Klassijuhatajate ja aineõpetajate toetamine ja nõustamine.

3. Laste probleemide lahendamisega tegelevate erinevate spetsialistide koostöövõrgustikus osalemine ja võrgustiku arendamine.