Pikapäevarühm

Helin Ojam-Iila: helin.ojam[ät]kiili.edu.ee, tel. 55566636

Inid-Mave Vain: inidmave.vain[ät]kiili.edu.ee, tel. 58166930

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.

1.pikapäevarühm töötab E-R kell 11.40-15.00,

2.pikapäevarühm töötab E-R kell 11.40-16.45.

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma tööst arvestust peab õpetaja Stuudiumis.

Pikapäevarühma õpilaste lõunaeine on kell 14.30. Toidukorra eest tasub lapsevanem.

Pikapäeva toiduraha hind 0.75 eurot.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel, vt Dokumendid > Avaldused

NB! Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

NB! 1.klasside õpilastele kirjutab lapsevanem (eestkostja) päevikusse lapse päevakava pärast õppetunde (huvitegevused, treeningud, busside ajad, kojumineku kellaaeg jms).