Pikapäevarühm

Helin Ojam-Iila: helin.ojam[ät]kiili.edu.ee, tel. 55566636

Inid-Mave Vain: inidmave.vain[ät]kiili.edu.ee, tel. 58166930

Ilme Põldsaar: ilme.poldsaar[ät]kiili.edu.ee, tel. 5221815

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma toimumise ajad ja õpetajad

Kell 11.30-16.30 1. klasside rühmad - õpetajad Inid-Mave Vain ja Helin Ojam-Iila.

Kell 13.35-15.15 2.-3. klassi õpituba - õpetaja Ilme Põldsaar

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma tööst arvestust peab õpetaja Stuudiumis.

Pikapäevarühma toitlustamine

  • Kell 08.15-08.50 – pudruhommik

  • Kell 14.30-15.15 – lõunasöök

Toitlustamine toimub lapsevanema või eestkostja avalduse alusel

  • lõunasöögi toidukorra eest tasub lapsevanem,

  • pikapäeva toiduraha hind 0.75 eurot.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel, vt Dokumendid > Avaldused

NB! Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

NB! 1.klasside õpilastele kirjutab lapsevanem (eestkostja) päevikusse lapse päevakava pärast õppetunde (huvitegevused, treeningud, busside ajad, kojumineku kellaaeg jms).