Psühholoog

Kristi Feldman

Ruum:

E-post: kristi.feldman[ät]kiili.edu.ee

Telefon:

Vastuvõtt:

Koolipsühholoog nõustab nii õpilasi, vanemaid kui ka õpetajaid.

Põhilised töövaldkonnad:

  • Õpilaste individuaalne nõustamine: abistab õpilasi valikute ja otsustuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel.
  • Grupinõustamine: annab nõu sarnaste spetsiifiliste probleemidega lastele ja aitab neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.
  • Õpilaste nõustamine elutee valikul: aitab õpilastel jõuda selgusele oma võimetes, orienteeruda erinevate võimaluste vahel, lahendada kutsevalikuprobleeme.
  • Õpetajate abistamine uute käitumisviiside ja probleemlahenduste leidmisel, muutmaks kooli kui arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui õpetajate jaoks.
  • Lapsevanemate nõustamine, selgitamaks lapse õppetööd ja käitumist mõjutavaid tegureid ja neis vajaduse korral muudatuste tegemist.
  • Koolijuhtkonna nõustamine kooli elu ja arengu planeerimisel ja kujundamisel.
  • Koostöö teiste haridus- ja meditsiiniasutustega, suunates õpilasi vajadusel sinna abisaamiseks.