Õppetöö

Iseseisva õppe päevad gümnaasiumis

10.-12. klassil on reedeti iseseisva õppe päevad ja kehtib erinev tunniplaan.

Koolivaheajad

2021/2022. õppeaasta:

I 25.-31. oktoober 2021;

II 23. detsember-09. jaanuar 2022;

III 28. veebruar-6. märts 2022;

IV (v.a. 12. klass) 25. aprill-1. mai 2022;

V (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022.

Trimestrite ajad

2021/2022:

I trimester 01.09.21 - 28.11.21

II trimester 29.11.21 - 06.03.22

III trimester 07.03.22 - 13.06.22

 • Gümnaasiumi kevadkursuste nädal - 03.-09.06.22

Tundide ajad

 • Algkoolil algavad tunnid kl 9.00, põhikoolil ja gümnaasiumil kell 8.05.

 • Algkoolil on kell 8.20-8.50 pikapäeva pudruhommik

Söögivahetundide ajad

Aeg Klassid

10:40 – 11:05 4.-6., 7A klass

11:50 – 12:15 1.-3. klass

13:00 – 13:25 7B-12. klass

14:00 – 14:45 pikapäevarühm

ALGKOOL

08:05 – 08:50 PPR + pudruhommik

09:00 – 09:45 2. tund

09:55 – 10:40 3. tund

10:40 – 11:05 õuevahetund

11:05 – 11:50 4. tund

11:50 – 12:15 söögivahetund, 1. - 3. klass

12:15 – 13:00 5. tund

13:10 – 13:55 6. tund, PPR õppimise tund, mängud (aktiivsed tegevused)

14:05 – 14:50 7. tund, PPR õppimise tund, mängud (aktiivsed tegevused)

14:00 – 14:45 PPR söögitund

15:00 – 16:30 PPR õppimise tund, mängud (aktiivsed tegevused)

* PPR - pikapäevarühm

PÕHIKOOL JA GÜMNAASIUM

08:05 – 08:50 1. tund

09:00 – 09:45 2. tund

09:55 – 10:40 3. tund

10:40 – 11:05 söögivahetund, 4. - 6., 7A klass

11:05 – 11:50 4. tund

11:50 – 12:15 söögivahetund, 1. - 3. klass

12:15 – 13:00 5. tund

13:00 – 13:25 söögivahetund, 7B - 12. klass

13:25 – 14:10 6. tund

14:20 – 15:05 7. tund

15:15 – 16:00 8. tund

Õppenõukogu koosolekud

Vastavalt kooli üldtööplaanile 2021/22 toimuvad õppenõukogu koosolekud:

ÕN nr 1 - jaanuar 2022

  1. Kooli õppekava ja selle muudatuste arutamine

ÕN nr 2 - juuni 2022

  1. Õpilaste klassi lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

  2. Õpilaste täiendavale õppetööle määramise otsustamine

  3. Õpilaste klassikursuse kordama jätmise otsustamine

  4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine

  5. Õpilaste medaliga tunnustamise otsustamine

  6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

ÕN nr 3 - juuni 2022

  1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

  2. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

  3. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine

  4. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

ÕN nr 4 - august 2022

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2022/23. õppeaastaks

  2. Õppenõukogu esindajate valimine kooli hoolekogu koosseisu

  3. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

  4. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2022/23. õppeaastaks