Õppetöö

Koolivaheajad ja trimestrid

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 21. oktoober - 27. oktoober 2019;

II vaheaeg 23. detsember 2019 - 5. jaanuar 2020;

III vaheaeg 24. veebruar - 1. märts 2020;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill - 26. aprill 2020;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni - 31. august 2020


Trimestrite ajad 2019/2020:

I trimester 01./02.09.19 - 01.12.19

II trimester 02.12.19 - 08.03.20

III trimester 09.03.20 - 05.06.20

 • Gümnaasiumi kevadkursuste nädal 01.-05.06.20
 • Algkooli õppeaasta lõpetamine 05.06.20
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õppeaasta lõpetamine 06.06.20

Tundide ajad

1. tund 08.00-08.45 Algab I vahetus

2. tund 08.55-09.40

3. tund 09.50-10.35

10.35-10.55 I söögivahetund: 1.kl, 4.kl, 5A, 5B

4. tund 10.55-11.40

11.40-12.00 II söögivahetund: 5C, 5D, 6.kl, 7.kl

5. tund 12.00-12.45 Algab II vahetus

12.45-13.05 III söögivahetund: 8.kl - 12.kl

6. tund 13.05-13.50

13.50-14.10 IV söögivahetund: sööb II vahetus

7. tund 14.10-14.55

8. tund 15.05-15.50

9. tund 16.00-16.45

Söögivahetunnid

Aeg Klassid

10.35-10.55 1.kl, 4.kl, 5A, 5B

11.40-12.00 5C, 5D, 6.kl, 7.kl

12.45-13.05 8.-12.kl

13.50-14.10 2.-3.kl

14.30-14.50 pikapäevarühm

Õppenõukogu koosolekud

Vastavalt kooli üldtööplaanile 2019/20 toimuvad õppenõukogu koosolekud:

ÕN nr 1 - jaanuar 2020

  1. Kooli õppekava ja selle muudatuste arutamine

ÕN nr 2 - juuni 2020

  1. Õpilaste klassi lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
  2. Õpilaste täiendavale õppetööle määramise otsustamine
  3. Õpilaste klassikursuse kordama jätmise otsustamine
  4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine
  5. Õpilaste medaliga tunnustamise otsustamine
  6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

ÕN nr 3 - juuni 2020

  1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
  2. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
  3. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine
  4. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

ÕN nr 4 - august 2020

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/21. õppeaastaks
  2. Õppenõukogu esindajate valimine kooli hoolekogu koosseisu
  3. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
  4. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2020/21. õppeaastaks