Õppetöö

Koolivaheajad ja trimestrid

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 21. oktoober - 27. oktoober 2019;

II vaheaeg 23. detsember 2019 - 5. jaanuar 2020;

III vaheaeg 24. veebruar - 1. märts 2020;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill - 26. aprill 2020;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni - 31. august 2020


Trimestrite ajad 2019/2020:

I trimester 01./02.09.19 - 01.12.19

II trimester 02.12.19 - 08.03.20

III trimester 09.03.20 - 05.06.20

 • Gümnaasiumi kevadkursuste nädal 01.-05.06.20
 • Algkooli õppeaasta lõpetamine 05.06.20
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õppeaasta lõpetamine 06.06.20

Tundide ajad

1. tund 08.00-08.45 Algab I vahetus

2. tund 08.55-09.40

3. tund 09.50-10.35

10.35-10.55 I söögivahetund: 1.kl, 4.kl, 5A, 5B

4. tund 10.55-11.40

11.40-12.00 II söögivahetund: 5C, 5D, 6.kl, 7.kl

5. tund 12.00-12.45 Algab II vahetus

12.45-13.05 III söögivahetund: 8.kl - 12.kl

6. tund 13.05-13.50

13.50-14.10 IV söögivahetund: sööb II vahetus

7. tund 14.10-14.55

8. tund 15.05-15.50

9. tund 16.00-16.45

Söögivahetunnid

Aeg Klassid

10.35-10.55 1.kl, 4.kl, 5A, 5B

11.40-12.00 5C, 5D, 6.kl, 7.kl

12.45-13.05 8.kl-12.kl

13.50-14.10 2.-3.kl

14.30-14.50 pikapäevarühm

Õppenõukogu koosolekud

Vastavalt kooli üldtööplaanile 2018/19 toimuvad õppenõukogu koosolekud:

ÕN nr 1 - november 2018

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. Gümnaasiumi õppekava muutmise hetkeseis
  3. Vastuvõtukorra muutmise tingimuste ja korra läbiarutamine

ÕN nr 2 - juuni 2019

  1. Üleminekuklasside lõpetamine
  2. Pikendatud õppetöö määramine

ÕN nr 3 - juuni

  1. Lõputunnistuste allkirjastajate määramine
  2. Gümnaasiumi lõpetamine
  3. Tunnustamine medaliga
  4. Põhikooli lõpetamine
  5. Tunnustamine kiituskirjaga
  6. Pikendatud õppetöö tulemused
  7. Pikendatud õppetöö järgne klassi lõpetamine
  8. Klassikursuse kordama jätmine

ÕN nr 4 - august

 1. 2019/20. õa üldtööplaani kinnitamine