Õppetöö

Koolivaheajad ja trimestrid

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 21. oktoober - 27. oktoober 2019;

II vaheaeg 23. detsember 2019 - 5. jaanuar 2020;

III vaheaeg 24. veebruar - 1. märts 2020;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill - 26. aprill 2020;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni - 31. august 2020


2018/2019. õppeaasta koolivaheajad:

I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;

II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;

III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;

IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;

V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019

Trimestrite ajad 2018/2019:

I trimester 01./03.09.18 - 30.11.18

II trimester 03.12.18 - 22.02.19

III trimester 04.03.19 - 07.06.19

 • Gümnaasiumi kevadkursuste nädal 03.-07.06.19
 • Algkooli õppeaasta lõpetamine 07.06.19
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õppeaasta lõpetamine 08.06.19

Tundide ajad

1. tund 08.00-08.45 Algab I vahetus

2. tund 08.55-09.40

3. tund 09.50-10.35

10.35-10.55 I söögivahetund: 1.kl, 4.kl, 5A, 5B

4. tund 10.55-11.40

11.40-12.00 II söögivahetund: 5C, 5D, 6.kl, 7.kl

5. tund 12.00-12.45 Algab II vahetus

12.45-13.05 III söögivahetund: 8.kl - 12.kl

6. tund 13.05-13.50

13.50-14.10 IV söögivahetund: sööb II vahetus

7. tund 14.10-14.55

8. tund 15.05-15.50

9. tund 16.00-16.45

Söögivahetunnid

Aeg Klassid

10.35-10.55 1.kl, 4.kl, 5A, 5B

11.40-12.00 5C, 5D, 6.kl, 7.kl

12.45-13.05 8.kl-12.kl

13.50-14.10 2.-3.kl

14.30-14.50 pikapäevarühm

Õppenõukogu koosolekud

Vastavalt kooli üldtööplaanile 2018/19 toimuvad õppenõukogu koosolekud:

ÕN nr 1 - november 2018

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. Gümnaasiumi õppekava muutmise hetkeseis
  3. Vastuvõtukorra muutmise tingimuste ja korra läbiarutamine

ÕN nr 2 - juuni 2019

  1. Üleminekuklasside lõpetamine
  2. Pikendatud õppetöö määramine

ÕN nr 3 - juuni

  1. Lõputunnistuste allkirjastajate määramine
  2. Gümnaasiumi lõpetamine
  3. Tunnustamine medaliga
  4. Põhikooli lõpetamine
  5. Tunnustamine kiituskirjaga
  6. Pikendatud õppetöö tulemused
  7. Pikendatud õppetöö järgne klassi lõpetamine
  8. Klassikursuse kordama jätmine

ÕN nr 4 - august

 1. 2019/20. õa üldtööplaani kinnitamine