Õppetöö

Iseseisva õppe päevad gümnaasiumis

10.12. klassil on reedeti
iseseisva õppe päev
ja kehtib erinev tunniplaan. 

Gümnaasiumi kursuste ajad

Ühe ainekursuse maht on gümnaasiumis 35 akadeemilist tundi, millele üldjuhul lisandub õpilase iseseisev kodune töö. See tähendab, et üldjuhul pannakse kursusehinne välja pärast 35 akadeemilise tunni täitumist. Koolipäeva ajal toimunud õppekäigud ja kooliüritused kuuluvad akadeemiliste tundide hulka ning kantakse õppeinfosüsteemi.

35 tunni maht täitub eri õppeainetes eri aegadel sõltuvalt nädalatundide arvust. Kursuste arvu ühes õppeaastas on lihtne arvutada, kui arvestada, et kogu õppeaasta kestvate ainekursuste arv võrdub nädalatundide arvuga, vt gümnaasiumi tunnijaotus.


Õppeainetes, milles on viis nädalatundi, pannakse kursusehinne 7 õppenädala möödumisel, tihti vahetult enne või pärast vaheaegu.

Kolme nädalatunniga õppeainetes sisestatakse kursusehinne samal ajal, kui lõppevad põhikooli trimestrid, s.o novembri lõpus, märtsi algul ning juuni algul.

Kahe ainetunniga õppeainetes pannakse kursusehinded üldjuhul jaanuari keskel ning õppeaasta lõpus.

Ühe ainetunniga õppeainetes pannakse kursusehinne õppeaasta lõpus.

Nädalase valikkursuse hinded pannakse välja kohe pärast kursuse lõppu.

Koolivaheajad

2023/2024. õppeaasta:

I  23.–29. oktoober 2023

II  21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024

III  26. veebruar – 3. märts 2024

IV  (v.a. 12. klass) 22.–28. aprill 2024

V  (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2024

Trimestrite ajad

2023/2024 õppeaasta

I trimester      1. september 2023 – 1. detsember 2023

II trimester     2. detsember 2023 – 15. märts 2024

III trimester  16. märts 2024 – 10. juuni 2024

Tundide ajad

Söögivahetundide ajad

Aeg                        Klassid

10:40 – 11:00        4.–6., 7.c ja 7.d klass

11:45 – 12:05        1.–3. klass

12:50 – 13:10        8.–12., 7.a ja 7.b klass

14:05 – 14:20        pikapäevarühm

ALGKOOL

7:30–8:30 PPR 

8:20 – 8:45 hommikupuder 

9:00 – 9:45 2. tund

9:55 – 10:40 3. tund

  10:40 – 11:00 õuevahetund 1.–3. klass

11:00 – 11:45 4. tund

  11:45 – 12:05 söögivahetund, 1.–3. klass

12:05 – 12:50 5. tund, PPR

13:10 – 13:55 6. tund, PPR

14:05 – 14:20 PPR söögivahetund

14:20 – 15:00 PPR 

* PPR - pikapäevarühm

PÕHIKOOL JA GÜMNAASIUM

8:00 – 8:45 1. tund

8:459:00 hommikupuder

9:00 – 9:45 2. tund

9:55 – 10:40 3. tund

  10:40 – 11:00 söögivahetund, 4.6. klassid, 7.c ja 7.d

11:00 – 11:45  4. tund

  11:45 – 12:05 söögivahetund, 1.3. klassid

12:05 – 12:50 5. tund

  12:50 – 13:10 söögivahetund, 7.a ja 7.b, 8.–12. klassid

13:10 – 13:55  6. tund

14:05 – 14:50  7. tund

14:55 – 15:40  8. tund

Õppenõukogu koosolekud