Õppetöö

Koolivaheajad

2019/2020. õppeaasta:

I vaheaeg 21. oktoober - 27. oktoober 2019;

II vaheaeg 23. detsember 2019 - 5. jaanuar 2020;

III vaheaeg 24. veebruar - 1. märts 2020;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill - 26. aprill 2020 - jääb ära!

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 03. juuni - 31. august 2020

2020/2021. õppeaasta:

I 19.–25. oktoober 2020;

II 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;

III 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

IV (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;

V (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.

Trimestrite ajad

2019/2020:

I trimester 01./02.09.19 - 01.12.19

II trimester 02.12.19 - 08.03.20

III trimester 09.03.20 - 02.06.20

 • Gümnaasiumi kevadkursuste nädal - 18.-22.05

Tundide ajad

 • Algkoolil algavad tunnid kl 9.00, põhikoolil ja gümnaasiumil kell 8.05.
 • Algkoolil on kell 8.05-8.50 pikapäeva pudruhommik
 • Tundide arv läheb igal klassil 1 tunni võrra päevas pikemaks (sest lisandub söögitund), aga päevade lõpuaeg muutub sellest minimaalselt, sest vahetunnid on lühemad.

Söögitundide ajad ja reeglid

Aeg Klassid

10.50-11.35 4.-6. klass

11.45-12.30 1.-3. klass

12.40-13.25 7.-12. klass

14.30-15.15 pikapäevarühm


 • Söömise aeg sööklas algab tunnikellaga (mitte vahetunnist).
 • Söögitunni viimased 15 minutit sööklas enam süüa ei saa (köögi aeg uue söögitunni ettevalmistuseks).
 • Söögitunni ajal võib viibida sööklas, raamatukogus, õues vm kooli territooriumil

ALGKOOL

08:05 – 08:50 1. tund, PPR + pudruhommik

09:00 – 09:45 2. tund

09:55 – 10:40 3. tund

10:50 – 11:35 4. tund

11:45 – 12:30 5. tund söögi- ja õuetund, 1. - 3. klass

12:40 – 13:25 6. tund, PPR

13:35 – 14:20 7. tund, PPR

14:30 – 15:15 8. tund, PPR söögitund

15:25 – 16:30 9. tund, PPR

* PPR - pikapäevarühm

PÕHIKOOL JA GÜMNAASIUM

08:05 – 08:50 1. tund

09:00 – 09:45 2. tund

09:55 – 10:40 3. tund

10:50 – 11:35 4. tund, söögitund, 4. - 6. klass

11:45 – 12:30 5. tund

12:40 – 13:25 6. tund, söögitund, 7. - 12. klass

13:35 – 14:20 7. tund

14:30 – 15:15 8. tund

15:25 – 16:10 9. tund

Õppenõukogu koosolekud

Vastavalt kooli üldtööplaanile 2019/20 toimuvad õppenõukogu koosolekud:

ÕN nr 1 - jaanuar 2020

  1. Kooli õppekava ja selle muudatuste arutamine

ÕN nr 2 - juuni 2020

  1. Õpilaste klassi lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
  2. Õpilaste täiendavale õppetööle määramise otsustamine
  3. Õpilaste klassikursuse kordama jätmise otsustamine
  4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine
  5. Õpilaste medaliga tunnustamise otsustamine
  6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

ÕN nr 3 - juuni 2020

  1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
  2. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
  3. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine
  4. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

ÕN nr 4 - august 2020

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/21. õppeaastaks
  2. Õppenõukogu esindajate valimine kooli hoolekogu koosseisu
  3. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
  4. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2020/21. õppeaastaks