Õppetöö

Koolivaheajad

2020/2021. õppeaasta:

I 19.–25. oktoober 2020;

II 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;

III 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

IV (v.a. 12. klass) 19. aprill – 25. aprill 2021;

V (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.

Trimestrite ajad

2020/2021:

I trimester 01.09.20 - 27.11.20

II trimester 30.11.20 - 05.03.21

III trimester 08.03.21 - 10.06.21

 • Gümnaasiumi kevadkursuste nädal - 02.-08.06.21

Tundide ajad

 • Algkoolil algavad tunnid kl 9.00, põhikoolil ja gümnaasiumil kell 8.05.

 • Algkoolil on kell 8.05-8.50 pikapäeva pudruhommik

Söögivahetundide ajad

Aeg Klassid

10:40 – 11:05 4.-6. klass

11:50 – 12:15 1.-3. klass

13:00 – 13:25 7.-12. klass

14:25 – 15:00 pikapäevarühm

ALGKOOL

08:05 – 08:50 PPR + pudruhommik

09:00 – 09:45 2. tund

09:55 – 10:40 3. tund

10:40 – 11:05 õuevahetund

11:05 – 11:50 4. tund

11:50 – 12:15 söögivahetund, 1. - 3. klass

12:15 – 13:00 5. tund, PPR

13:10 – 13:55 6. tund, PPR

14:05 – 14:50 7. tund

14:25 – 15:00 PPR söögitund

15:00 – 15:45 8. tund, PPR

* PPR - pikapäevarühm

PÕHIKOOL JA GÜMNAASIUM

08:05 – 08:50 1. tund

09:00 – 09:45 2. tund

09:55 – 10:40 3. tund

10:40 – 11:05 söögivahetund, 4. - 6. klass

11:05 – 11:50 4. tund

11:50 – 12:15 söögivahetund, 1. - 3. klass

12:15 – 13:00 5. tund

13:00 – 13:25 söögivahetund, 7. - 12. klass

13:25 – 14:10 6. tund

14:20 – 15:05 7. tund

15:15 – 16:00 8. tund

Õppenõukogu koosolekud

Vastavalt kooli üldtööplaanile 2020/21 toimuvad õppenõukogu koosolekud:

ÕN nr 1 - jaanuar 2021

  1. Kooli õppekava ja selle muudatuste arutamine

ÕN nr 2 - juuni 2021

  1. Õpilaste klassi lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

  2. Õpilaste täiendavale õppetööle määramise otsustamine

  3. Õpilaste klassikursuse kordama jätmise otsustamine

  4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine

  5. Õpilaste medaliga tunnustamise otsustamine

  6. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused

ÕN nr 3 - juuni 2021

  1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

  2. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

  3. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine

  4. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

ÕN nr 4 - august 2021

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/22. õppeaastaks

  2. Õppenõukogu esindajate valimine kooli hoolekogu koosseisu

  3. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

  4. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2021/22. õppeaastaks