Sotsiaalpedagoog

Kristi Erika Kivita

Ruum: 1108 (peamaja I k)

E-post: kristi.kivita[ät]kiili.edu.ee

Telefon: 6799 204

Kohal: 

E 08.00 - 16.00

T 08.00 - 15.00 Lastevanemate vastuvõtt (eelneval kokkuleppel): T 13.00 - 15.00

K 09.00 - 15.00

N 08.00 - 16.00 Lastevanemate vastuvõtt (eelneval kokkuleppel): N 14.00 - 16.00

R 09.00 - 15.00

Sotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujunemist; hindab õpilase sotsiaalseid oskusi ning analüüsib tema eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid; tegeleb koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse juhtumite lahendamisega; koostöös õpilase, klassijuhataja ja lapsevanematega selgitab välja koolikohustuse täitmist takistavad tegurid; osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja kaasab vajadusel teisi spetsialiste.

Sotsiaalpedagoog tegeleb ennetustööga koolis: sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus, uimasti-, tubaka- ja alkoholikasutamise ennetus koolis, probleemkäitumise ja koolivägivalla ennetamine koolis. Nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid. Teeb koostööd lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.