Laenutuste tagastamine

Teabekeskusesse saab õpikuid tagastada alates 6. juunist kõigil tööpäevadel kell 9-14.

1.- 8., 10.-11. kl õpilastel tuleb tagastada Teabekeskusest laenutatud õpikud / ilukirjandus hiljemalt õppetöö lõpuks 8. juuniks, v.a. suvetööl vaja minevad õpikud.

Õpikute tagastamine Teabekeskuses:

  • 1.-3. kl õpikud kogub kokku klassijuhataja.

  • 4.-5. klass - 6. juunil

  • 6.-7. klass - 7. juunil

  • 8.,10., 11. klass - 8. juunil

  • 9. ja 12. klass tagastab õpikud hiljemalt 16. juuniks.

Rikutud (määrdunud, katkised, soditud) õpikuid vastu ei võeta! Õpikute kompenseerimiseks palume pöörduda otse teabekeskuse töötaja poole!

Augustis väljastatakse uued õpikud ainult neile õpilastele, kes on kõik eelmise aasta õpikud / ilukirjanduse tagastanud!