Laenutuste tagastamine

Teabekeskusesse saab õpikuid tagastada alates 5. juunist kõigil tööpäevadel kell 9-14.

4.- 8., 10.-11. kl õpilastel tuleb tagastada Teabekeskusest laenutatud õpikud / ilukirjandus hiljemalt õppetöö lõpuks 8. juuniks, v.a. eksamil ja suvetööl vaja minevad õpikud.

Õpikute tagastamine Teabekeskuses:

Rikutud (määrdunud, katkised, soditud) õpikuid vastu ei võeta! Õpikute kompenseerimiseks palume pöörduda otse teabekeskuse töötaja poole!

Augustis väljastatakse uued õpikud ainult neile õpilastele, kes on kõik eelmise aasta õpikud / ilukirjanduse tagastanud!