Laenutuste tagastamine

Kõik õpikud / ilukirjandus, mis on laenutatud Teabekeskusest ja mida enam ei vajata, tuleb õpilastel tagastada Teabekeskusesse.

1.-3. kl õpikud kogub kokku klassijuhataja.

4.- 12. kl õpilastel tagastada Teabekeskusest laenutatud õpikud / ilukirjandus hiljemalt õppetöö lõpuks, v.a. eksamil ja suvetööl vaja minevad õpikud. Info tagastamise kuupäeva(de) kohta ilmub kooli kodulehe uudistes.

Mõlemad lõpuklassid (9. ja 12. kl) peavad kõik õpikud tagastama hiljemalt 20. juuniks.

Rikutud (määrdunud, katkised, soditud) õpikuid vastu ei võeta!

Augustis väljastatakse uued õpikud ainult neile õpilastele, kes on kõik eelmise aasta õpikud / ilukirjanduse tagastanud!