Projektid

  • Keskkonnateadlikkuse projektid - 2008-2016
  • Tallinna Ülikool: Education For Future: Tehnopööre - 2015-2016
  • BCS Koolitus: Creative Classroom - 2016-2017
  • Tallinna Ülikool: Education For Future: Kooliruum - 2016-2017
  • Tallinna Ülikool: School Development Project: Keldrist välja - 2016-2017
  • HITSA: Digipeegel - 2017-2019
  • Innove SA, 5 kooli, Tallinna Ülikool: Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis - 2017-2021
  • Erasmus+ (Archimedese SA): Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamise toetamine tavaklassis - 2018-2019