Creative Classroom

2016 osales Kiili Gümnaasium projektis „Creative Classroom“, mille eesmärgiks on aidata Eesti koole digipöördel ja arendada õpetajate innovaatiliste õppemeetodite rakendamisoskusi. Selleks korraldatakse töötubasid, iseseisvaid praktilisi töid ning teavitusüritusi.

Projektis osales 20 eesti ja vene õppekeelega üldhariduskooli üle kogu Eesti, Kiilist võttis osa loodusainete õpetaja Maret Markson.

Õpetaja ajaveeb