Toitlustus

SÖÖKLA

Tasuta hommikuputru pakutakse sööklas kell 7.45-9.00

PUHVET

Avatud E-R kell 8.45-11.00, 11.30-15.30

Suletud kell 11.00-11.30

1.-3. klassi õpilastel ei ole lubatud õppepäeva sees puhvetit külastada.

menüü

Menüü

TOIDURAHA

Toiduraha hind 1.92 eurot/päev (õpilase lapsevanem (1.-12.klass) maksab 0.52 eurot, Kiili Vallavalitsus 0.40 eurot ja riigi toetus on 1.00 eurot päevas);

Pikapäeva toiduraha hind 0.75 eurot/päev.

ARVED

  • Arved väljastatakse iga kuu 5. kuupäevaks.

  • Söögiraha makstakse eelneva kuu eest 10. kuupäevaks arve alusel.

  • Pikapäevarühma toiduraha tasutakse eelneva kuu eest ja see on lisatud kooli toiduraha arvele.

  • Ülekandele tuleb kindlasti märkida viitenumber. NB! Kui perest käib mitu last koolis, siis palume tasuda iga arve eraldi, arvel näidatud viitenumbri alusel.

  • E-posti muutumisest on lapsevanem kohustatud teavitama toitlustajat (Kiili Varahalduse Sihtasutus).

Panga rekvisiidid:

Kiili Varahalduse Sihtasutus

Swedbank A/A IBAN: EE782200221025962928 või

SEB Pank A/A IBAN: EE861010220065162012

PUUDUMINE

Õpilase puudumisel teatada lapse nimi ja klass e-postiga puudumine@kiilivarahaldus.ee.

NB! Palume teatada esimesel võimalusel ka, millal laps kooli tagasi tuleb.

Põhjusega puudumisel tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest tööpäevast, kui toitlustajat puudumise põhjusest õigeaegselt (esimesel puudumise päeval) teavitatakse. Üksikute põhjuseta puudutud päevade osas ümberarvestust ei tehta.

Kiili Vallavolikogu määrus Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord