Toitlustus

SÖÖKLA

Tasuta hommikuputru pakutakse sööklas kell 7.45-9.00

PUHVET

Avatud E-R kell 8.45-11.00, 11.30-15.30

Suletud kell 11.00-11.30

1.-3. klassi õpilastel ei ole lubatud õppepäeva sees puhvetit külastada.

menüü

Menüü

Õpilase puudumisest teatamine

TOIDURAHA

Toiduraha hind 2.30 eurot/päev (õpilase (1.-12.klass) lapsevanem maksab 0.90 eurot, Kiili Vallavalitsus 0.40 eurot ja riigi toetus on 1.00 eurot päevas);

Pikapäeva toiduraha hind 1.30 eurot/päev, maksab lapsevanem.

ARVED

  • Arved väljastatakse iga kuu 5. kuupäevaks.

  • Söögiraha makstakse eelneva kuu eest 10. kuupäevaks arve alusel.

  • Pikapäevarühma toiduraha tasutakse eelneva kuu eest ja see on lisatud kooli toiduraha arvele.

  • Ülekandele tuleb kindlasti märkida viitenumber. NB! Kui perest käib mitu last koolis, siis palume tasuda iga arve eraldi, arvel näidatud viitenumbri alusel.

  • E-posti muutumisest on lapsevanem kohustatud teavitama toitlustajat (Kiili Varahalduse Sihtasutus).

Panga rekvisiidid:

Kiili Varahalduse Sihtasutus

Swedbank A/A IBAN: EE782200221025962928 või

SEB Pank A/A IBAN: EE861010220065162012

PUUDUMINE

  • Õpilase koolist puudumisel teavitab lapsevanem sellest toitlustajat, märkides puudumise Kiili Varahalduse SA kodulehel olevasse kalendrisse:

https://www.kiilivarahaldus.ee/index.php/toitlustamine/kooli-koeoek/puudumine

  • Lehele tuleb sisestada lapse nimi, klass, teavitaja nimi ning kalendrisse märkida ajavahemik, millal õpilane puudub.

  • Puudumisi saab teavitada ette, õpilane arvestatakse toidult maha teatamisest järgmisel päeval.

Puudumisi saab ette märkida kuni 2 nädalat.

  • Õpilase puudumisest õigeaegselt mitteteatamisel puudutud päevade osas ümberarvestust ei tehta.

  • Nende päevade kohta, kus terve klass on toidult maas (nt distantsõppel, õppekäigul), eraldi teavitama ei pea. Need puudumised arvestab toitlustaja ise maha.


Küsimuste korral palun pöörduge toitlustaja poole: info@kiilivarahaldus.ee või 5303 9893

Kiili Vallavolikogu määrus Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord