Toitlustus

SÖÖKLA

Tasuta hommikuputru pakutakse sööklas

kell 7.40-8.00 ja 8.45-8.55

PUHVET

Avatud E-R kell 8.45-11.00, 11.30-15.30

Suletud kell 11.00-11.30

1.-6. klassi õpilased saavad puhvetist osta pärast esimest söögivahetundi (alates kell 11.30)

menüü

Menüü

TOIDURAHA

Õpilase toiduraha hind 1.86 eurot/päev (õpilase lapsevanem (1.-12.klass) maksab 0.52 eurot, Kiili Vallavalitsus 0.34 eurot ja riigi toetus on 1.00 eurot päevas);

Pikapäeva toiduraha hind 0.75 eurot/päev;

Õpetajate toiduraha hind 1.64 eurot/päev.

ARVED

Arved väljastatakse iga kuu 5.kuupäevaks.

Söögiraha makstakse ettemaksuna iga kuu 10.kuupäevaks arve alusel.

Pikapäevarühma toiduraha tasutakse tagantjärele ja see on lisatud kooli toiduraha arvele.

E-posti muutumisest on lapsevanem kohustatud teavitama Kiili Varahalduse Sihtasutust.

Söögiraha võib maksta panka või sularahas SA kontorisse (tööpäeviti kl 9-12).

Alates 01.09.2009 toimub arvete tasumine viitenumbrite alusel. Kui perest käib mitu last koolis, siis palume tasuda arved eraldi viitenumbrite alusel.

NB! Ülekandesse märkida kindlasti õpilase ees- ja perekonnanimi, arve number.

Panga rekvisiidid:

Kiili Varahalduse Sihtasutus

Swedbank A/A IBAN: EE782200221025962928 või

SEB Pank A/A IBAN: EE861010220065162012

PUUDUMINE

Õpilase puudumisel teatada lapse nimi ja klass e-postiga puudumine@kiilivarahaldus.ee.

NB! Palume teatada esimesel võimalusel ka, millal laps kooli tagasi tuleb.

Põhjusega puudumisel tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest tööpäevast, kui toitlustajat puudumise põhjusest õigeaegselt (esimesel puudumise päeval) teavitatakse. Üksikute põhjuseta puudutud päevade osas ümberarvestust ei tehta.

Kiili Vallavolikogu määrus Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord