Toitlustus

SÖÖKLA

Tasuta hommikuputru pakutakse sööklas:
8.20-8.45 pikapäevarühm ja algklassid
8.45-9.00 ülejäänud kool

PUHVET

Avatud E-R kell 8.45-12.10, 12.40-15.30

Suletud kell 12.10-12.40

1.-3. klassi õpilastel ei ole lubatud õppepäeva sees puhvetit külastada.  

menüü

Menüü

Õpilase puudumisest teatamine

TOIDURAHA

Toiduraha hind 2.30 eurot/päev (õpilase (1.-12.klass) lapsevanem maksab 0.90 eurot, Kiili Vallavalitsus 0.40 eurot ja riigi toetus on 1.00 eurot päevas);

Pikapäeva toiduraha hind 1.30 eurot/päev, maksab lapsevanem.

ARVED

Panga rekvisiidid:

Kiili Varahalduse Sihtasutus

Swedbank A/A  IBAN: EE782200221025962928 või

SEB Pank A/A IBAN: EE861010220065162012

PUUDUMINE

https://www.kiilivarahaldus.ee/index.php/toitlustamine/kooli-koeoek/puudumine 

Puudumisi saab ette märkida kuni 2 nädalat.


Küsimuste korral palun pöörduge toitlustaja poole: info@kiilivarahaldus.ee või 5303 9893

Kiili Vallavolikogu määrus Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord