Keskkonnateadlikkuse projektid

2008/09  õa keskkonnateadlikkuse projekt: "Kiili Gümnaasiumi 2.-3. klassi õpilased õpivad lähemalt tundma erinevaid kooslusi (mets, park, meri, järv, soo, raba) ning uurivad inimtegevuse mõjusid keskkonnale."

Projektijuht Esta Kullamaa. Kaastegev õpetaja Terje Zimmermann.

http://keskkond.wikispaces.com/

2009/10 õa keskkonnateadlikkuse projekt "Kiili Gümnaasiumi 3. ja 4. klasside õpilased õpivad tundma looduskaitsealuseid liike, uurivad, kuidas inimesed kaitsevad loodust, otsivad võimalusi keskkonnasõbralikumaks eluks, jagavad õpitud teadmisi noorematele lastele ning teavitavad keskkonnaprobleemidest vanemaid kaaslasi ja täiskasvanuid"

Projektijuht Esta Kullamaa. Kaastegev õpetaja Terje Zimmermann.

http://keskkond.webs.com/

2010/11 õa keskkonnateadlikkuse projekt „Kiili Gümnaasiumi õpilased õpivad tundma ja võrdlevad inimeste kujundatud ja looduslikku keskkonda, jagavad teadmisi ja teadvustavad keskkonnnaprobleemidest kaaslasi ja täiskasvanuid.“

Projektijuht Esta Kullamaa. Kaastegev õpetaja Terje Zimmermann.

http://keskkond3.webs.com/

2011/12 õa keskkonnateadlikkuse projekt „Kiili Gümnaasiumi ja Soome Askola valla õpilased tutvustavad teineteisele neid ümbritsevat keskkonda ning õpetavad vastastikku ja oma koolikaaslastele ning vanematele keskkonnasõbralikku eluviisi.“

Projektijuht Esta Kullamaa. Kaastegevad õpetajad Terje Zimmermann, Sirje Raadik, Laila Illak, Maria Vahermägi.

http://www.virosuomi.webs.com/

2012/13 õa keskkonnateadlikkuse projekt "Kiili Gümnaasiumi ning Askola valla Kirkonkylä ja Juornaankylä koolide õpilased uurivad linde". Kiili Gümnaasiumi  ja Soome Askola valla õpilased uurivad ja tutvustavad ümbritsevat keskkonda, õpivad ja õpetavad teineteisele, oma koolikaaslastele ning vanematele keskkonnasõbralikku eluviisi.

Projektijuht Esta Kullamaa.

http://kiiliaskola2.webs.com/

2013/14 õa Kiili Gümnaasiumi  ja Soome Askola valla õpilased jätkavad ümbritseva keskkonna uurimist, õpivad ja õpetavad teineteisele, oma koolikaaslastele ning vanematele keskkonnasõbralikku eluviisi.

Projektijuht Esta Kullamaa.

http://kiiliaskola3.webs.com/

Õppematerjal:

2015/16 õa toimus keskkonnateadlikkuse koostööprojekt - Kiili Gümnaasiumi ja Soome Askola valla õpilased õpivad, mida saab loodusest, säästlikku tarbimist ja kuidas vähendada ökoloogilist jalajälge, jagades teadmisi teineteisele, kaaslastele ja vanematele.

Projektijuht Esta Kullamaa.

http://kiiliaskola.site88.net/

Kõiki projekte on rahastanud Keskkonnainvesteeringute Keskus