Kriisimeeskond

Kriisimeeskonna juht: kooli direktor Ruth Pekkenen, 6 799 202

Kriisimeeskonna liikmed: