Kool

Oskar Wilde on öelnud, et parim viis kasvatada häid lapsi on teha nad õnnelikuks. Kooli väärtused ja õppeprotsessid peavad seda toetama. 

Kiili Gümnaasiumi väärtused lähtuvad põhimõttest, et õpetaja on õppiv ja koostöine professionaal, kes usaldab õpilast, et õpilasest saaks kujuneda ennastjuhtiv õppija, kes on motiveeritud ja oskab vastutada oma õppimise eest. 

Iga koolitöötaja peab enda olulisemaks ülesandeks märgata õppija eripära, toetada iseseisva arengu võimalusi, tekitada positiivseid emotsioone ning hoida enda ja teiste vaimset tervist.

Neid põhimõtteid järgides tunnevad meie koolis end hästi nii õpilased kui ka õpetajad. Organisatsioonikultuuri arendusprojekti käigus lepiti kokku ja sõnastati Kiili Gümnaasium põhiväärtused.

Kiili Gümnaasiumi eesmärgid ja kokkulepped

Hea kool elab igapäevaselt iseenda seatud eesmärkide ja ühiselt kokkulepitud väärtuste ning põhimõtete järgi.

Kui kool oma eesmärkidele läheneb ja oma kokkulepetest kinni hoiab, siis ta ongi hea kool.

Missioon: Kiili Gümnaasium on õpikogukond, kus toimub iga õpilase arendamine ja sihipärane õppimise ning õpetamise õppimine.

Visioon: Kiili Gümnaasium on hea mainega edukas kool, keda kogukond usaldab ja kuhu õpilane läheb rõõmuga, sest loodud keskkond toetab iga õpilase ja õpetaja arengut.


KG 10 kodukorra kokkulepet

Ma austan oma kooli ja iseennast, kui