Ajalugu

Kiili Gümnaasium

Ajalooliselt teadaolevate koolimajadega seotud haridustraditsioon Kiili valla territooriumil on üle 165 aasta vana. Meie kooli lugu algas 1858. aastal, kui Jüri kihelkonna pastor ja Sausti mõisnik avasid Saustis külakooli. 

Tõenäoliselt anti lastele haridust ka siin kandis, nagu mujalgi Eestis, juba enne esimese koolimaja ehitamist. Kas võiksime rääkida koduõppest või „koolitundidest” ärksate talupoegade taludes või kas ka Kiili kandis oli rändõpetajaid nagu mujal Jüri kihelkonnas, selle kohta praegu andmed puuduvad. Kindlalt võime väita, et kui 1828. a aastal valmis Paekna palvemaja, siis alustas siinne vennastekogudus laste lugema ja kirjutama õpetamist. 

Kiili Gümnaasiumi ajalugu on mitmest etapist koosnev teekond ning pika kooliloo jooksul on muutunud koolihooned ja nende asukohad, korduvalt on muutunud nii kooli nimi kui ka ühiskondlik kord. Saame rääkida vähemalt kümnest erinevast koolimajast ja kooli nimest ning neljast erinevast ajastust: külakool tsaariajal, põhikool Eesti Vabariigi ajal, põhikool nõukogude ajal ning gümnaasium taastatud Eesti Vabariigi ajal. Nii on arenetud ja kasvatud paarikümne õpilasega külakoolist ligi tuhande õpilasega maagümnaasiumiks, mis jätkuvalt kasvab ja areneb.

Joonis raamatust Kiili Gümnaasiumi lugu (2008), koostaja Esta Kullamaa