Logopeed

Logopeed arendab, taastab või kompenseerib õpilase kommunikatsioonivõimet, arendab õpilase sõnavara, täpsustab hääldust, kujundab hääle omadusi ja kasutusoskusi; õpetab kõnetehnikaid; koostöös õpetajaga kujundab õpilase kirjaliku kõne oskusi; nõustab õpetajat ja lapsevanemat õpilase keele- ja kõnearengu toetamisel; osaleb õpilast ümbritsevas võrgustikutöös.