Eksamid

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD

vt Harno > Tasemetööd


ÜLEMINEKUEKSAMID

8. klass: 

Loovtöö

10. klass:

Üleminekueksam 15. mail - valikeksam (kirjandus, füüsika, vene keel, ajalugu) 

11. klass: 

Uurimis- või praktiline töö: