Eksamid

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD

Tasemetööde õppeained ja ajad 2019/20. õa

3. klassi tasemetööde õppeained ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik)

4. klassi tasemetöö:

  • loodusvaldkond (elektrooniline) - 1.-2. oktoober 2019

6. klassi tasemetööde õppeained ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik)

7. klassi tasemetöö:

  • loodusvaldkond (elektrooniline) - 24.-25. september 2019

vt ka Innove > TasemetöödÜLEMINEKUEKSAMID

8.klass:

  • loovtööde kaitsmine - lükkub septembrisse

11.klass: uurimis- või praktiline töö

  • töö esitamine 04.05.2020
  • töö kaitsmine - lükkub septembrisse