Eksamid

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD

Tasemetööde õppeained ja ajad 2022/23. õa

2. klassi õpilastele

  • üldpädevus - 31. oktoober-25. november 2022

4. klassi õpilastele:

  • eesti keele teise keelena - 28. september 2022

  • matemaatika – 19. september 2022

7. klassi õpilastele:

  • eesti keele teise keelena - 28.-29. september 2022

vt ka Harno > Tasemetööd


ÜLEMINEKUEKSAMID

8. klass:

Loovtöö

  • töö esitamine - 14.04.2023

  • töö kaitsmine - 21.04.2023

10. klass:

Üleminekueksam

11. klass:

Uurimis- või praktiline töö

  • töö esitamine - 10.05.2023

  • töö kaitsmine - 19.05.2023