Eksamid

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD

Tasemetööde õppeained ja ajad 2018/19. õa

3. klassi tasemetööde õppeained ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) - 8. mai 2019
  • matemaatika (kirjalik) - 15. mai 2019

4. klassi tasemetöö:

  • loodusvaldkond (elektrooniline) - 2. oktoober 2018

6. klassi tasemetööde õppeained ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) - 14. mai 2019
  • matemaatika (kirjalik) - 21. mai 2019

7. klassi tasemetöö:

  • loodusvaldkond (elektrooniline) - 25. september 2018

vt ka Innove > TasemetöödÜLEMINEKUEKSAMID

8.klass:

  • loovtööde kaitsmine - 17.-18.aprill 2019
  • matemaatika - 22.mai 2019

11.klass: uurimis- või praktiline töö -

  • töö esitamine 29.aprill 2019,
  • töö kaitsmine 10.mai 2019