Eksamid

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD

Tasemetööde õppeained ja ajad 2019/20. õa

3. klassi tasemetööde õppeained ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) - 12. mai 2020

4. klassi tasemetöö:

  • loodusvaldkond (elektrooniline) - 1.-2. oktoober 2019

6. klassi tasemetööde õppeained ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) - 13. mai 2020

7. klassi tasemetöö:

  • loodusvaldkond (elektrooniline) - 24.-25. september 2019

vt ka Innove > TasemetöödÜLEMINEKUEKSAMID

8.klass:

  • loovtööde kaitsmine

11.klass: uurimis- või praktiline töö

  • töö esitamine
  • töö kaitsmine