Gümnaasiumi lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpueksamid jagunevad riigieksamiteks ja koolieksamiteks. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevaditi üle Eesti ühel ja samal päeval.

Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Sihtasutuse Innove juures.

NB! ÕPILASELE: Riiklikele eksamitele registreerumine (EIS) Eksamite Infosüsteemis - Juhend

vt ka Harno > Riigieksamid, vt ka HTM määrus nr 54 - 4.ptk Gümnaasiumi lõpueksamid

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad

Riigieksamid 2023

Rahvusvahelised võõrkeeleeksamid, inglise keel:

vt ka Harno > Rahvusvahelised keeleksamid

Koolieksam

Vastavalt valitud õppeainetele kinnitatakse 12. klassi koolieksamiplaan jaanuaris 2023.

Koolieksami eristuskiri

Koolieksami toimumisaeg 9.06.2023.