Gümnaasiumi lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpueksamid jagunevad riigieksamiteks ja koolieksamiteks. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevaditi üle Eesti ühel ja samal päeval.

Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Sihtasutuse Innove juures.

NB! ÕPILASELE: Riiklikele eksamitele registreerumine (EIS) Eksamite Infosüsteemis - Juhend

vt ka Harno > Riigieksamid, vt ka HTM määrus nr 54 - 4.ptk Gümnaasiumi lõpueksamid

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad

Riigieksamid 2023

Rahvusvahelised võõrkeeleeksamid, inglise keel:

  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 26.11-10.12.2022

  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 26.11.2022

  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 25.03-7.04.2023

  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 25.03.2023

vt ka Harno > Rahvusvahelised keeleksamid

Koolieksam

Vastavalt valitud õppeainetele kinnitatakse 12. klassi koolieksamiplaan jaanuaris 2023.

Koolieksami eristuskiri

Koolieksami toimumisajad