Gümnaasiumi lõpueksamid

Gümnaasiumi lõpueksamid jagunevad riigieksamiteks ja koolieksamiteks. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevaditi üle Eesti ühel ja samal päeval.

Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Sihtasutuse Innove juures.


Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad

  • eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.-11. mai 2020
  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020

vt ka Innove > Riigieksamid, vt ka HTM määrus nr 54 - 4.ptk Gümnaasiumi lõpueksamid

NB! ÕPILASELE: Riiklikele eksamitele registreerumine (EIS) Eksamite Infosüsteemis - Juhend


Koolieksam

Vastavalt valitud õppeainetele kinnitatakse 12. klassi koolieksamiplaan jaanuaris 2020.

Koolieksami eristuskiri

Koolieksami toimumisajad