Gümnaasiumi lõpueksamid

Riigieksamite ja rahvusvaheliste eksamite korraldamise muudatused kevadel 2021

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast Eestis tuleb selgi aastal riigieksameid ja rahvusvahelisi eksameid läbi viia piiranguid arvestades. Samuti muutub mõne eksami läbiviimise aeg.

Loe lähemalt siit

Gümnaasiumi lõpueksamid jagunevad riigieksamiteks ja koolieksamiteks. Riigieksamid toimuvad kord aastas kevaditi üle Eesti ühel ja samal päeval.

Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Sihtasutuse Innove juures.

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad

  • eesti keel (kirjalik) – 19.04.2021

  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 03.05.2021

  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 04.-07.05.2021

  • matemaatika (kirjalik) – 21.05.2021

vt ka Innove > Riigieksamid, vt ka HTM määrus nr 54 - 4.ptk Gümnaasiumi lõpueksamid

vt ka Võõrkeele riigieksamist ja Innove > Cambridge Assessment English C1 Advanced


NB! ÕPILASELE: Riiklikele eksamitele registreerumine (EIS) Eksamite Infosüsteemis - Juhend


Koolieksam

Vastavalt valitud õppeainetele kinnitatakse 12. klassi koolieksamiplaan jaanuaris 2021.

Koolieksami eristuskiri

Koolieksami toimumisajad