Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb 9. klassi õpilasel sooritada ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid. Nende eksamite ülesanded ja küsimused koostatakse Sihtasutuses Innove, kuid eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26.05.2023

  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26.05, 29.–30.05.2023

  • eesti keel - 02.06.2023

  • matemaatika - 07.06.2023

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12.06.2023

  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13.06.2023

  • inglise keel (suuline) - 14.06.2023

vt ka Harno > Põhikooli lõpueksamid