Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb 9. klassi õpilastel sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja ühes õppeaines omal valikul. 

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. Eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid, mis kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

vt ka Harno > Põhikooli lõpueksamid