Kehalise kasvatuse kord

6. september 2016

  1. Õpilasel on kehalise kasvatuse tunnis seljas ilmastikule vastav spordiriietus. Spordiriided, jalatsid ja suusavarustus peavad olema markeeritud.
  2. Õuetundi minnes kasutavad õpilased peaust. Välisjalatsid (sh suusasaapad) pannakse jalga garderoobis või fuajees.
  3. Tunnist tervislikel põhjustel vabastatud õpilase vabastustõendi saadab lapsevanem Stuudiumist (Suhtlus > Saada uus sõnum) kehalise kasvatuse õpetaja nimele hiljemalt koolipäeva alguseks.
  4. Vabastatud õpilane viibib õppetunni juures. Kui lapsevanem on keelanud vabastatud õpilasel õues viibimise, annab õpetaja õpilasele tööülesande, mida õpilane täidab Teabekeskuses. Tööülesanded lähtuvad konkreetse klassi ainekavast ning on õpetaja poolt varem ette valmistatud. Tunni lõpus kontrollib õpetaja õpilase poolt tehtud tööd ja vajadusel hindab.
  5. Spordiriided koju unustanud õpilane viibib õppetunni juures ja vastavalt õpetaja korraldusele kas jalutab või vaatleb tundi. Õpetaja märgib Stuudiumisse tähelepaneku puuduvate spordiriiete osas. Juhul, kui samal tunnil sooritati hindelist ülesannet, lepib õpetaja õpilasega koheselt kokku järeltunni hindelise ülesande sooritamiseks. Kokku lepitud kuupäeva märgib õpetaja Stuudiumisse.
  6. Mitteeristava (A/MA) hindamise puhul märgib õpetaja Stuudiumisse lisaks kommentaari, mis kirjeldab hinnatud õpitulemust.
  7. Õpilaste suusad on tenniseväljakul, iga klassi suusad kindlaks määratud vahes. Tunni lõpetanud õpetaja läheb koos õpilastega tenniseväljakule ning tagab selle, et klassi suusad on korrektselt õigesse suusaboksi paigutatud.