Pikapäevarühm

Helin Ojam-Iila helin.ojam[ät]kiili.edu.ee, tel. 55566636

Heidi Reinhardt heidi.reinhardt[ät]kiili.edu.ee

Andra Rannik andra.rannik[ät]kiili.edu.ee

Mati Ilmjärv mati.ilmjarv[ät]kiili.edu.ee

Pikapäevarühma õpetaja juhendab algkooli õpilaste õppetööd ja tegevusi tundide välisel ajal. Pikapäevarühmas pakutakse õpilastele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide ja sotsiaalsete oskuste arendamisel. Pikapäevarühma suunamist võib kasutada koolikorraldusliku mõjutusvahendi ja tugimeetmena, suunates sinna lisatuge vajavaid õpilasi.

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma toimumise ajad ja õpetajad

Kell 07.30-09.00 - ruumis 1117, õpetajad Helin Ojam-Iila E-R, Mati Ilmjärv E-K, R.

Pärast 1. kl tundide lõppu kuni kl 16.00 - PPR ainult 1. klassile: kogunemine aatriumis, õpetajad Heidi Reinhardt ja Andra Rannik.

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma töö arvestust peab õpetaja Stuudiumis.

Pikapäevarühma toitlustamine

Toitlustamine toimub lapsevanema või eestkostja avalduse alusel 

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel, vt Dokumendid > Avaldused

NB! Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

NB! 1.klasside õpilastele kirjutab lapsevanem (eestkostja) päevikusse lapse päevakava pärast õppetunde (huvitegevused, treeningud, busside ajad, kojumineku kellaaeg jms).