Pikapäevarühm

Helin Ojam-Iila helin.ojam[ät]kiili.edu.ee, tel. 55566636

Inid-Mave Vain inidmave.vain[ät]kiili.edu.ee, tel. 58166930

Ilme Põldsaar ilme.poldsaar[ät]kiili.edu.ee, tel. 5221815

Sirje Raadik sirje.raadik[ät]kiili.edu.ee

Heidi Reinhardt heidi.reinhardt[ät]kiili.edu.ee

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Pikapäevarühma toimumise ajad ja õpetajad

Kell 07.30-12.00 kuni kl 9.00 ruum 1123 - õpetajad Inid-Mave Vain, Helin Ojam-Iila, Ilme Põldsaar

Kell 11.00-16.30 E, K-R aatrium ja ruum 2065, T aatrium ja ruum 2072 - õpetaja Heidi Reinhardt

Kell 13.00-16.20 ruum 1117 - 2. ja 3. klassi õpitund - õpetaja Sirje Raadik

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma töö arvestust peab õpetaja Stuudiumis.

Pikapäevarühma toitlustamine

  • Kell 08.20-08.50 – pudruhommik

  • Kell 14.00-14.45 – lõunasöök

Toitlustamine toimub lapsevanema või eestkostja avalduse alusel

  • lõunasöögi toidukorra eest tasub lapsevanem,

  • pikapäeva toiduraha hind 0.75 eurot.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel, vt Dokumendid > Avaldused

NB! Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

NB! 1.klasside õpilastele kirjutab lapsevanem (eestkostja) päevikusse lapse päevakava pärast õppetunde (huvitegevused, treeningud, busside ajad, kojumineku kellaaeg jms).