Õppekavamuudatuste pilootprojekt

2016. aastal alustati põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade ainekavade sisu ja mahu analüüsimist ning huvirühmade esitatud muudatusettepanekute koondamist.

2019. aasta märtsikuus sai Kiili Gümnaasium Haridus- ja Teadusministeeriumist ettepaneku osaleda riiklike õppekavamuudatuste piloteerimise töörühmatöös.

Töörühma kuuluvad kõik I kooliastme õpetajad, klassiastmete esindajad on Jaanali Koppel, Kersti Pilt, Esta Kullamaa, töörühma juhib õppejuht Elve Kukk.

Kõik pilootprojektis osalevad koolid:

Ajakohastatud õpitulemuste katsetamine toimub 2019/2020. õppeaastal.

Katsetamises osalemise tingimuseks oli varasem kogemus:

Valmisolek: