Õppekavamuudatuste pilootprojekt

2016. aastal alustati põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade ainekavade sisu ja mahu analüüsimist ning huvirühmade esitatud muudatusettepanekute koondamist.

2019. aasta märtsikuus sai Kiili Gümnaasium Haridus- ja Teadusministeeriumist ettepaneku osaleda riiklike õppekavamuudatuste piloteerimise töörühmatöös.

Töörühma kuuluvad kõik I kooliastme õpetajad, klassiastmete esindajad on Jaanali Koppel, Kersti Pilt, Esta Kullamaa, töörühma juhib õppejuht Elve Kukk.

Kõik pilootprojektis osalevad koolid:

 • Kiili Gümnaasium
 • Kiviõli I Keskkool
 • Tartu Forseliuse Kool
 • Tartu Kivilinna Kool
 • Tallinna Õismäe Vene Lütseum
 • Tallinna Reaalkool
 • Järva-Jaani Gümnaasium

Ajakohastatud õpitulemuste katsetamine toimub 2019/2020. õppeaastal.

Katsetamises osalemise tingimuseks oli varasem kogemus:

 • õppimist toetava hindamise rakendamisel;
 • lõimitud õppekorralduses.

Valmisolek:

 • rakendada nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid;
 • teha koostööd ülikoolidega õppe teaduspõhisel kavandamisel.