Organisatsioonikultuur ja -väärtused

Koolitused Organisatsioonikultuuri arendusprojekti raames toimusid erinevad koolitused ja arenguseminarid. 

Väärtuste kujundamine koolis toimub:

Organisatsioonikultuuri arendusprojekti käigus lepiti kokku ja sõnastati Kiili Gümnaasium põhiväärtused.