Organisatsioonikultuur ja -väärtused

Koolitused Organisatsioonikultuuri arendusprojekti raames toimusid erinevad koolitused ja arenguseminarid.

Väärtuste kujundamine koolis toimub:

  • kooli juhtkonna eesmärgistatud tegevuste kaudu;

  • läbi õpetajate isiksuste: iga õpetaja annab õpilastele edasi väärtusi ja eetilisi tõekspidamisi;

  • kooli meeskonna teadliku ja suunatud tegevusena.

Organisatsioonikultuuri arendusprojekti käigus lepiti kokku ja sõnastati Kiili Gümnaasium põhiväärtused.