Tehnopööre

Kiili Gümnaasiumi projekti Tehnopööre eesmärk on tehnoloogia lõimimine igasse ainetundi ja tehnoloogia senisest sisukam kasutamine. 

Projekti idee: kui tehnoloogia on õpitegevuse loomulik osa, siis õpitakse ja õpetatakse tehnoloogia abil, mis pole eesmärk omaette, vaid õppeprotsessi abistav, motiveeriv ja eluline vahend, mis märkamatult arendab ka digipädevust, loomingulisust ning sotsialiseerumist. 

Projekti on kaasatud kogu kool, nii õpetajad kui õpilased.

Mida me saavutame selle projektiga: õpime kasutama uusi vahendeid, lahendame probleeme läbi paranenud sotsiaalsete oskuste, saame digipädevaks, õpime elust enesest ja elukestvalt, laiendame oma karjäärivalikut ja -võimalusi, saame laiema silmaringi ja peamine: oleme motiveeritud!

Projekt kestis 2016.aasta juunikuuni, tehnoloogia kasutamine ja võimaluste avardamine jätkub ka pärast projekti lõppu - tehnoloogia tuli, et jääda :) 

Projektijuht Kersti Varblane, kaastegev Mihkel Rebane.