Töövihikute väljastamine

Algklassid 1.- 3. klass saavad oma õpikud / töövihikud klassijuhatajalt alates septembri algusest. 

4.-9. klassi õpilased saava töövihikud aineõpetajate käest ainetunnis.

10.-12. klassi õpilased saavad töövihikud Teabekeskusest pärast töövihikuraha maksmist ja maksekorralduse esitamist (võib ka e-posti teel) Teabekeskusesse alates septembri algusest

Töövihikute hinnad 2023/24. õa:

Töövihikute raha kanda Kiili Vallavalitsuse arvele: EE211010052030588006 SEB või EE142200001120218700 Swedbank

Ülekandesse märkida: õpilase nimi, klass, töövihikute eest, summa.

Väljavõte makse sooritamise kohta esitada Teabekeskusesse (võib ka e-posti teel).