Töövihikute väljastamine

Algklassid 1.- 3. klass saavad oma õpikud / töövihikud klassijuhatajalt alates septembri algusest.

4.-9. klassi õpilased saava töövihikud aineõpetajate käest ainetunnis.

10.-12. klassi õpilased saavad töövihikud Teabekeskusest pärast töövihikuteraha maksmist ja maksekorralduse esitamist (võib ka e-posti teel) Teabekeskusesse alates septembri algusest.

Töövihikute hinnad 2020/21. õa:

10. klass ... €

11. klass ... €

12. klass ... €

Töövihikute raha kanda Kiili Vallavalitsuse arvele:

EE211010052030588006 SEB

või

EE142200001120218700 Swedbank

Ülekandesse märkida: õpilase nimi, klass, töövihikute eest, summa.

Väljavõte makse sooritamise kohta esitada Teabekeskusesse (võib ka e-posti teel).