Eripedagoogid, väikeklassid

Eripedagoogid

Kristiine Lebin kristiine.lebin[ät]kiili.edu.ee, ruum 2074, tel. 6799 215

Kelly Lindeman kelly.lindeman[ät]kiili.edu.ee, ruum 1103

Kristi Männilaan kristi.mannilaan[ät]kiili.edu.ee, ruum 2035,
tel. 6799 207

Väikeklassi õpetaja

Katrin Rajasalu katrin.rajasalu[ät]kiili.edu.ee, ruum 2041

Maike Kull maike.kull[ät]kiili.edu.ee, ruum 2076, tel. 6799 217

Epp Lääts epp.laats[ät]kiili.edu.ee, ruum 2075, tel. 6799 227

Siret Kalter siret.kalter[ät]kiili.edu.ee

Tiina Türk tiina.turk[ät]kiili.edu.ee

Tiina Niinre tiina.niinre[ät]kiili.edu.ee

Eripedagoog hindab õpilase arengu- ja õpioskuste taset; selgitab välja õpilase arengut mõjutavad ja takistavad tegurid ning toe vajaduse; toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides erimetoodiliste võtetega; analüüsib õpilase arengu dünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust; informeerib ja vajadusel nõustab õpilase vanemaid õppetööga toimetuleku toetamise osas; osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus. Nõustab õpetajaid individuaalsete õppekavade koostamisel ja tuge vajavate õpilaste toetamisel.

Väikeklassi õpetaja viib läbi ainetunde väikeklassides; toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides, kohandades õppematerjale ja keskkonda; analüüsib koostöös tugispetsialistidega õpilase arengu dünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust; osaleb õpilast ümbritsevas võrgustikutöös.