Kooliõed

Astrid Põldoja

Ruum: 1071

E-post: astrid.poldoja[ät]kiili.edu.ee

Telefon: 6799 218

Vastuvõtt: E-R 8.00-16.00

Kaie Saukas

Ruum: 1071

E-post: kaie.saukas[ät]kiili.edu.ee

Telefon: 6799 218

Vastuvõtt: E-R 8.00-16.00

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ja esmaabi osutamisega.

Kooliõde osutab õpilastele koolitervishoiuteenust, kus hinnatakse ja jälgitakse õpilaste tervist; tegeleb haiguste ennetamisega ning tervise edendamisega; osutab esmaabi. Eesmärk on tagada õpilaste heaolu ja toetada nende normaalset arengut ja kasvamist.

Kooliõde teeb eesmärkide saavutamiseks koostööd õpilase, lapsevanema, õpetaja, kooli juhtkonna ja teiste kooli tugispetsialistidega. Nõustab tervishoiuküsimustes õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi.

Tervisekontroll

Vaktsineerimine

Plaaniline vaktsineerimine on õpilaste vaktsineerimine riikliku vaktsineerimiskava järgi tasuta ja vanemate nõusolekul. 

Sellel õppeaastal vaktsineeritakse järgmiste haiguste vastu:

Kooliõde teavitab lapsevanemaid kirjalikult õpilase kaudu. Vahetult enne vaktsineerimist kontrollitakse õpilaste tervislikku seisundit. Vaktsineerimisel arvestatakse ka gripi hooajaga. Plaanilistest vaktsineerimistest keeldumise korral palun teavitada kooliõde kirjalikult!

Gripi vastu koolis ei vaktsineerita. Palume pöörduda perearsti poole.