Psühholoog

Kristi Feldman

tugikeskuse sotsiaalharu juht

Ruum: 2049 (peamaja II k) 

E-post: kristi.feldman[ät]kiili.edu.ee

Telefon: 6799 216

Kohal: E-R 8.30-15.30

Vastuvõtt: kokkuleppel

Psühholoog hindab õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid; nõustab õpilasi isikliku elu, õppetöö ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel; nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel; osaleb õpilast ümbritsevas võrgustikutöös. 

Psühholoog toetab õpetajate vaimse tervise hoidmist ja annab panuse töötajate läbipõlemise ennetamiseks. Reageerib kriisiolukordadele, pakkudes psühholoogilist abi, vajadusel kaasates spetsialiste väljapoolt kooli.