Vastuvõtt

Õpilased võetakse kooli vastu lapsevanema avalduse alusel. 

Õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Dokumente saab esitada koos avaldusega läbi vastuvõtumooduli või saata e-postile kool[ät]kiili.edu.ee või tuua kooli õppeosakonda.

Stuudiumi kontot saab lapsevanem taotleda septembri alguses, kui laps on kooli vastu võetud ja kool on õpilase andmed Stuudiumisse sisestanud. Varasemaid kontotaotlusi ei rahuldata!