Vastuvõtt

NB! Õpilased võetakse vastu lapsevanema avalduse alusel. Avaldus esitatakse õppeinfosüsteemis Stuudium läbi vastuvõtumooduli: 

NB! Dokumente saab esitada koos avaldusega läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli või saata e-postile kool[ät]kiili.edu.ee või tuua kooli kantseleisse.

NB! Vaheklassidesse vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul, eelnevalt tuleb kooli õppima asumise võimalus rääkida läbi direktoriga.

NB! Stuudiumi kontot saab lapsevanem taotleda alles siis, kui laps on kooli vastu võetud ja kool on õpilase andmed Stuudiumisse sisestanud, reeglina septembri alguses. Varasemaid kontotaotlusi ei rahuldata!

Õpilase Kiili Gümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord