1. klass

Vastuvõtt 1. klassi astumiseks 2023/24. õppeaastaks toimub 1. aprillist kuni 30. aprillini.

Õpilased võetakse I klassi vastu lapsevanema avalduse alusel. Avaldus esitatakse läbi õppeinfosüsteemi Stuudium vastuvõtumooduli-

NB! Klassid komplekteerib kool, võttes võimalusel arvesse ka lapsevanema põhjendatud soove.
Sel puhul lisada märkustesse soovitud lapse nimi (mitte lasteaia rühma nimetus!).

NB! Kiili Gümnaasium võtab vastu vaid Kiili valla sissekirjutusega lapsi.

NB! Klassijuhatajat lapsevanem valida ei saa. Klassijuhatajad saavad juba varem komplekteeritud klasside hulgast endale klassi loosi teel. Augustis saavad lapsevanemad kutse klassi koosolekule.

NB! Stuudiumi kontot saab lapsevanem taotleda alles siis, kui laps on kooli vastu võetud ja kool on 1. klassi astujate nimekirjad Stuudiumisse sisestanud, st septembrikuus. VARASEMAID KONTOTAOTLUSI EI RAHULDATA!

Esimesse klassi astumiseks vajalikud dokumendid: esitage läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli elektrooniliselt või saatke e-postiga aadressile kool[ät]kiili.edu.ee (dokumente on võimalik tuua ka kooli õppeosakonda, algkoolimaja ruum nr 1131).

Läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli saab dokumendid üles laadida, kui need on eelnevalt arvutis täidetud. Dokumendid võib ka kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee, kui vastuvõtutaotlus on täidetud.

Dokumendid võib kooli õppeosakonda saata/tuua ka augustikuus, kui kool on tööd alustanud.