1. klass

Avalduse ja dokumentide esitamine 1. klassi astumiseks 2024/2025 õppeaastaks toimub 1. aprillist kuni 30. aprillini https://sisseastumine.ee/kiili-1

Õpilased võetakse vastu lapsevanema avalduse alusel. Avalduse ja dokumentide esitamine toimub keskkonnas sisseastumine.ee (alates 1. aprillist 2024).

Esimesse klassi astumiseks vajalikud dokumendid esitage läbi vastuvõtumooduli elektrooniliselt:
neid saab esitama alates 2. maist kell 16:00, kui olete teile saadetud kutse vastu võtnud.

Vajalikud dokumendid:

Koolikohustuslikust east nooremale lapsele koolikoha taotlemine

Vanema taotlusel peab vald tagama võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele ainult siis, kui lapse koolivalmidust on hinnanud kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja ning vanem on õppima asumise soovist teavitanud vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaid vaba õppekoha olemasolul koolis.