1. klass

Vastuvõtt 1. klassi astumiseks 2020/21.õppeaastaks on lõppenud!

Vastuvõtt 2020/21.õa kestab 1.märtsist 1.maini 2020

Õpilased võetakse I klassi vastu lapsevanema avalduse alusel. Avaldus esitatakse läbi õppeinfosüsteemi Stuudium vastuvõtumooduli, mis avatakse vastuvõtuperioodiks.

NB! Klassid komplekteerib kool, võttes võimalusel arvesse ka lapsevanema põhjendatud soove, näiteks määrata laps mõne teise kooli tuleva lapsega (hea sõber, naaber jms) samasse klassi. Sel puhul lisada märkustesse soovitud lapse nimi (mitte lasteaia rühma nimetus).

NB! Klassijuhatajat lapsevanem valida ei saa. Klassijuhatajad saavad juba varem komplekteeritud klasside hulgast endale klassi loosi teel, mis toimub kevadisel kooliastuvate laste vanemate üldkoosolekul. Üldkoosolekust antakse teada kooli kodulehel.

NB! Stuudiumi kontot saab lapsevanem taotleda alles siis, kui laps on kooli vastu võetud ja kool on 1. klassi astujate nimekirjad Stuudiumisse sisestanud, st septembrikuus. VARASEMAID KONTOTAOTLUSI EI RAHULDATA!

Esimesse klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

(saab esitada läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli elektrooniliselt või tuua kooli kantseleisse)

*kas paberkandjal otse kooli medtöötaja kätte või digitaalsel kujul (www.digilugu.ee) või on terviseandmed juba koolis varasemalt (sel juhul pole vaja esitada).

Läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli saab dokumendid üles laadida, kui need on eelnevalt arvutis täidetud. Dokumendid võib ka kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee, kui vastuvõtutaotlus on täidetud.

Paberkandjal dokumendid võib kooli kantseleisse tuua ka augustikuus, kui kool on tööd alustanud.