10. klass

Vastuvõtt 10.klassi astumiseks 2019/20.õa ei ole veel alanud!

Vastuvõtt 2019/20.õa algab 1.aprillil ja lõpeb 1.mail 2019.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega (alaealise) sisseastuja puhul taotluse ja dokumendid lapsevanem läbi õppeinfosüsteemi Stuudium vastuvõtumooduli (vastav link aktiveerub vastuvõtu alguseks).

  • õpilase isikut tõendav dokument
  • väljavõte õpilase tervisekaardist
  • digitaalne dokumendifoto (vt Nõuded fotole)
  • õpilaspileti taotlus (vt ka Kooli kodukord p.10 Õpilaspilet)
  • põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri

Läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli saab dokumendid üles laadida, kui need on eelnevalt arvutis täidetud. Dokumendid võib ka kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee, kui vastuvõtutaotlus on täidetud.