10. klass

Vastuvõtt 10.klassi astumiseks 2019/20.õa on alanud!

Kiili Gümnaasiumis toimub õpe multimeedia õppesuunal.

Sisseastujatele katseid ei toimu. Sisseastumisel arvestatakse järgmist:

  • Kõigi 10. klassi kandideerijatega viiakse läbi motivatsioonivestlus. Motivatsioonivestlust hinnatakse vastuvõtukomisjoni poolt 5-palli süsteemis.
  • 10. klassi õppima astuja võetakse vastu paremusjärjestuse alusel. Paremusjärjestuse kujunemisel arvestatakse võrdse kaaluga kokkuvõtvate perioodihinnete (trimestrihinnete) keskmist ja motivatsioonivestlusel saadud hinnet. Võrdse tulemuse korral esialgses paremusjärjestuses arvestatakse ka lõpueksamite tulemusi.
  • Üldjuhul ei võeta gümnaasiumisse õpilast, kelle IX klassi kokkuvõtvates trimestrihinnetes või lõpueksamite hinnetes on olnud puudulikke.

Vastuvõtt 2019/20.õa algab 1.aprillil ja lõpeb 1.mail 2019.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega (alaealise) sisseastuja puhul taotluse ja dokumendid lapsevanem läbi õppeinfosüsteemi Stuudium vastuvõtumooduli https://kiili.ope.ee/vastuvott/10 .

  • õpilase isikut tõendav dokument
  • väljavõte õpilase tervisekaardist
  • digitaalne dokumendifoto (vt Nõuded fotole)
  • õpilaspileti taotlus (vt ka Kooli kodukord p.10 Õpilaspilet)
  • põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri

Läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli saab dokumendid üles laadida, kui need on eelnevalt arvutis täidetud. Dokumendid võib ka kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee, kui vastuvõtutaotlus on täidetud.