10. klass

KUTSED 10. klassi astumiseks 2024/25. õppeaastal on kandideerijatele välja saadetud.
Kutse vastuvõtmise tähtaeg on 15. aprill. Oma tulemust saad vaadata lehel:  sisseastumine.ee/kiili 

NB! Vabade kohtade olemasolul toimub 16.23. augustini JÄRELVASTUVÕTT.
Otsus vastuvõtmise kohta tehakse 28. augustiks. Täpsem info ilmub kooli kodulehele juunis.

Kui kandideerisid Kiili Gümnaasiumi 10. klassi 2024/25. õppeaastaks, külasta lehte sisseastumine.ee/kiili ja vaata, kas oled: 


1. SAANUD KUTSE 

Esimesed kutsed Kiili Gümnaasiumi astumiseks (testitulemuste ja hinnete keskmise põhjal) saadeti välja 27. märtsil. Kutse vastuvõtmise tähtaeg on 15. aprill.

Kui kandideerid ka mujale kooli ja pole veel lõplikult otsustanud (ootad tulemusi mujalt koolist), võta kutse ikkagi vastu ja anna meile teada, millal selgub sinu lõplik otsus!

NB! Kui sa ei võta kutset vastu 15. aprilliks, saab selle koha järgmine kandidaat ootejärjekorrast.


2. OLED OOTEJÄRJEKORRAS 

Sisene keskkonda sisseastumine.ee/kiili, et näha, kas oled ootejärjekorras. Vabanevatele kohtadele saadetakse kutseid jooksvalt. Ja kohti kindlasti vabaneb!


3. EI SAANUD KUTSET EGA POLE OOTEJÄRJEKORRAS

Lõplikult ei maksa lootust kaotada. Vabade kohtade olemasolul toimub augustis järelvastuvõtt:

16.-23. augustini saab esitada dokumente (lõputunnistus koos hinnetelehega) vabadele kohtadele kandideerimiseks. Järelvastuvõtu pingereas lähevad arvesse: lõputunnistuse keskmine hinne; matemaatika riigieksami hinne ja eesti keele riigieksami hinne. Otsus vastuvõtmise kohta tehakse 28. augustiks.


Kiili Gümnaasiumis on 2 õppesuunda: meedia-disaini ja riigikaitse suund. Suunavaliku teeb õpilane kooli sisseastumisavalduse esitamisel.

Õppekoormus on gümnaasiumi jooksul 102 kursust, sh riiklikult kohustuslikud kursused, kooli poolt määratud kohustuslikud kursused ja valikkursused.

Õpilasele võimaldatakse läbida osa õpet teistes õppeasutustes vastavalt kooli ja teise õppeasutuse vahelisele koostöölepingule. Kiili Gümnaasium teeb koostööd Kiili Kunstide Kooli ja Klaasikojaga (Qpeale MTÜ), MTÜ Riigikaitse Rügemendiga, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooliga, Haridusdisaini Keskusega jt, õpe arvestatakse koolis õpetatava osana.

Riigikaitse suund

Riigikaitse õppesuund annab õpilasele praktilised teadmised ja oskused riigikaitse kohta. Õppekava läbinu oskab kaitsta ennast ja teisi nii tavaelus kui ka küberruumis. Tänu arenenud koostööoskusele saab ta edukalt hakkama isegi välilaagri tingimustes. 

Kolme aasta jooksul omandab õpilane alusteadmised ja -oskused muu hulgas õigusest, enesekaitsest, usundiõpetusest, riiklikest julgeolekustruktuuridest ja esmaabist. Valikained annavad võimaluse laiendada oma silmaringi ning õppida praktilisi oskusi ka muudel elualadel. 

Meedia- ja disainisuund

Meedia ja disaini suund hõlmab endas erinevate meedialiikide ning kunstitehnoloogia õppeaineid. Suuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi meedia, kunsti ja tehnoloogia vastu, tõsta õpilase meediapädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust, arendada õpilaste loovust ja huvi tehnikateaduste vastu, arendada meeskonnatöö, tootearenduse ja ettevõtluse oskuseid. 

Meedia-disaini suuna üheks partneriks on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, kus õpilased 2 aasta jooksul läbivad filmi ja meediakursused. Toimuvad arhitektuuri ja tootedisaini kursus. Lisaks on koolis võimalik õppida programmeerimise aluseid, kunsti ja disaini, animatsiooni, praktilist fotograafiat jms

Vastuvõtmise otsusest teavitab kool kandidaati läbi sisseastumine.ee keskkonna

Kutse saanud õpilane kinnitab õppekoha vastuvõtmise sisseastumine.ee keskkonnas 15. aprilliks. 

Vastuvõtutingimused 2024/2025

Vastuvõtutingimused 2024/2025

10. klassi kandideerimine toimub aadressil: sisseastumine.ee/kiili


10. klassi õppima asuja võetakse vastu paremusjärjestuse alusel. Paremusjärestuses võeti arvesse: 

– loodusained ja matemaatika (50 punkti)

– ajalugu, eesti keel ja ühiskonnaõpetus (50 punkti)

– inglise ja vene keel (20 punkti)

– silmaringi ülesanded (30 punkti) 


NB! Kool ei pruugi võtta vastu õpilast, kelle 9. klassi käitumishinne klassitunnistusel ja/või lõputunnistusel on mitterahuldav või kes on jäänud täiendavale õppele või kelle kokkuvõtvates trimestrihinnetes või lõpueksamite hinnetes on olnud puudulikke. 


Vastuvõtmise otsusest (vastuvõtmine/keeldumine/ootejärjekord) teavitab kool kandidaati läbi sisseastumine.ee keskkonna e-kirjaga. Kutse saanud õpilane kinnitab õppekoha vastuvõtmise sisseastumine.ee keskkonnas 15. aprilliks.