10. klass

Vastuvõtt 10.klassi astumiseks 2020/21.õa

Kiili Gümnaasiumis alustab 10.klass sügisest 2020 uue õppekava alusel 2 õppesuunaga: meedia ja riigikaitse.

Sisseastujatele katseid ei toimu. Sisseastumisel arvestatakse järgmist:

  • Kõigi 10. klassi kandideerijatega viiakse läbi motivatsioonivestlus. Motivatsioonivestlust hinnatakse vastuvõtukomisjoni poolt 5-palli süsteemis.
  • 10. klassi õppima astuja võetakse vastu paremusjärjestuse alusel. Paremusjärjestuse kujunemisel arvestatakse võrdse kaaluga kokkuvõtvate perioodihinnete (trimestrihinnete) keskmist ja motivatsioonivestlusel saadud hinnet. Võrdse tulemuse korral esialgses paremusjärjestuses arvestatakse ka lõpueksamite tulemusi.
  • Üldjuhul ei võeta gümnaasiumisse õpilast, kelle IX klassi kokkuvõtvates trimestrihinnetes või lõpueksamite hinnetes on olnud puudulikke.

Vastuvõtt 2020/21.õa algab 1.aprillil ja lõpeb 1.mail 2020.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega (alaealise) sisseastuja puhul taotluse ja dokumendid lapsevanem läbi õppeinfosüsteemi Stuudium vastuvõtumooduli.

  • õpilase isikut tõendav dokument
  • väljavõte õpilase tervisekaardist*
  • digitaalne dokumendifoto (vt Nõuded fotole)
  • õpilaspileti taotlus (vt ka Kooli kodukord p.10 Õpilaspilet)
  • põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri

*kas paberkandjal otse kooli medtöötaja kätte või digitaalsel kujul (www.digilugu.ee) või on terviseandmed juba koolis varasemalt (sel juhul pole vaja esitada).

Läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli saab dokumendid üles laadida, kui need on eelnevalt arvutis täidetud. Dokumendid võib ka kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee, kui vastuvõtutaotlus on täidetud.