Vaheklassid

NB! Vaheklassidesse vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul, eelnevalt tuleb kooli õppima asumise võimalus rääkida läbi direktoriga.

NB! Soovitav on seada koolivahetus koolivaheajale.

Õpilane võetakse vastu lapsevanema avalduse alusel. Avaldus esitatakse läbi õppeinfosüsteemi Stuudium.

Vaheklassidesse vastuvõtmisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • õpilase isikut tõendav dokument või sünnitunnistus (või selle koopia)

  • digitaalne dokumendifoto (vt Nõuded fotole)

  • õpilaspileti taotlus (vt ka Kooli kodukord p.10 Õpilaspilet)

  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust

  • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse teisest koolist välja õppeperioodi kestel

  • iseloomustus

Läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli saab dokumendid (isikut tõendav dokument, tervisekaardi väljavõte, foto, õpilaspileti taotlus) üles laadida, kui need on eelnevalt arvutis täidetud ja/või olemas. Dokumendid võib ka kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee, kui vastuvõtutaotlus on täidetud.