Vaheklassid

NB! Vaheklassidesse vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul, eelnevalt tuleb kooli õppima asumise võimalus rääkida läbi direktoriga.

NB! Soovitav on seada koolivahetus koolivaheajale.

Õpilane võetakse vastu lapsevanema avalduse alusel. Avaldus esitatakse läbi õppeinfosüsteemi Stuudium.

Vaheklassidesse vastuvõtmisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • õpilase isikut tõendav dokument
  • väljavõte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul)*
  • digitaalne dokumendifoto (vt Nõuded fotole)
  • õpilaspileti taotlus (vt ka Kooli kodukord p.10 Õpilaspilet)
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse teisest koolist välja õppeperioodi kestel
  • iseloomustus

*kas paberkandjal otse kooli medtöötaja kätte või digitaalsel kujul (www.digilugu.ee) või on terviseandmed juba koolis varasemalt (sel juhul pole vaja esitada).

Läbi Stuudiumi vastuvõtumooduli saab dokumendid (isikut tõendav dokument, tervisekaardi väljavõte, foto, õpilaspileti taotlus) üles laadida, kui need on eelnevalt arvutis täidetud ja/või olemas. Dokumendid võib ka kooli tuua või saata e-posti aadressile kool[ät]kiili.edu.ee, kui vastuvõtutaotlus on täidetud.